Informaţii publice 2016

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Relaţii cu
investitorii
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
BVC 2016 Sit.financiare
30.06.2016
Declarație principii guvernanta
corporativă
Trim. 1 2016 AGOA 29.03.2016 BVC 2016 AGOA
28-29.03.2016
Comunicat presă
23.05.2016
  Sit.financiare
30.06.2016
continuare
Regulament funcționare CA
SN 2 Mai SA
Raport AGOA 10.11.2016

AGEA
09.04.2016

Împuternicire PF AGOA 28-29.03.2016

AGOA + AGEA 08-09.04.2016 Comunicat presă trim. III 2016
  Raport CA
30.06.2016
Persoana de contact ULEU LEONOVICI OTILIA
tel: 0241 753347
  AGOA 09.04.2016 Împuternicire PJ AGOA 28-29.03.2016 Completare AGEA
08-09.04.2016
Declarație aderare SNA 2016
  Declaratie
proprie răspundere CA
Raport curent
SN 2 Mai SA
  AGOA 10.11.2016 Împuternicire PF AGEA 08-09.04.2016 Convocator AGEA
08-09.2016
 
  Anunț ziar     Decizia CA din 08.12.2016 Împuternicire PJ AGEA 08-09.04.2016    
  Raport semestrul I 2016       Împuternicire PF AGOA 08-09.04.2016    
  Execuție BVC
30.06.2016
      Împuternicire PJ AGOA 08-09.04.2016    
  Execuție BVC trimestrul III       Prop. Repartizare profit    
  Raport trimestrul III 2016       Prop. Fixare dividend    
          Împuternicire PJ AGOA 10-11.11.2016    
          Împuternicire PF AGOA 10-11.11.2016    

©2011-2016 "Şantierul Naval 2Mai" S.A. Mangalia