Informaţii publice 2017

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Relaţii cu
investitorii
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Execuția BVC 2016   Persoana de contact ULEU LEONOVICI OTILIA
tel: 0241 753347
Raport curent convocare AGOA-AGEA Hotărâre AGOA 20.04.2017 Propunere repartizare profit pentru exercitiul financiar 2016 AGOA-AGEA 20-21.04.2017 Plan integritate 2016-2020
Raport CA pt. exercițiul financiar 2016     Raport curent 16.03.2017 Hotărâre AGEA 20.04.2017 Împuternicire specială PF AGOA 20-21.04.2017    
Realizare criterii performanță DG pt. 2016     Raport curent AGOA-AGEA 20.04.2017   Împuternicire specială PJ AGOA 20-21.04.2017    
BVC 2017         Împuternicire specială PF AGEA 20-21.04.2017    
          Împuternicire specială PJ AGEA 20-21.04.2017    
          Situații financiare 2016    
          Raport auditor pentru exercițiul financiar 2016    
      Raport curent AGOA 18-19.05.2017   Împuternicire specială PF AGOA 18-19.05.2017 AGOA
18-19.05.2017
 
          Împuternicire specială PJ AGOA 18-19.05.2017    
               

©2011-2016 "Şantierul Naval 2Mai" S.A. Mangalia