Informaţii publice 2017

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Relaţii cu
investitorii
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Execuția BVC 2016 Raport curent trimestrul I 2017 Persoana de contact ULEU LEONOVICI OTILIA
tel: 0241 753347
Raport curent convocare AGOA-AGEA Hotărâre AGOA 20.04.2017 Propunere repartizare profit pentru exercitiul financiar 2016 AGOA-AGEA 20-21.04.2017 Plan integritate 2016-2020
Raport CA pt. exercițiul financiar 2016     Raport curent 16.03.2017 Hotărâre AGEA 20.04.2017 Împuternicire specială PF AGOA 20-21.04.2017   Comunicat presă dividende 2016
Realizare criterii performanță DG pt. 2016     Raport curent AGOA-AGEA 20.04.2017   Împuternicire specială PJ AGOA 20-21.04.2017    
BVC 2017         Împuternicire specială PF AGEA 20-21.04.2017    
Situații financiare 2016         Împuternicire specială PJ AGEA 20-21.04.2017    
Declarația propria răspunde CA pt. situații financiare 2016     Raport curent AGOA 18-19.05.2017   Împuternicire specială PF AGOA 18-19.05.2017 AGOA
18-19.05.2017
 
Raport auditor pentru exercițiul financiar 2016     Raport curent AGOA 19.05.2017 Hotărâre AGOA 19.05.2017 Împuternicire specială PJ AGOA 18-19.05.2017    
               

©2011-2016 "Şantierul Naval 2Mai" S.A. Mangalia