Informaţii publice

Prin intermediul acestui site, "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia pune la dispoziţia publicului informaţiile pe care aceasta le transmite, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, atât la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cât şi la Bursa de Valori Bucureşti - secţiunea AeRO.

Aceste informaţii sunt :
   - Rapoarte anuale
   - Rapoarte semestriale
   - Rapoarte trimestriale
   - Rapoarte curente
   - Hotărâri ale Adunărilor Generale a Acţionarilor la "Şantierul Naval 2 Mai" SA Mangalia
   - Documente şi informaţii referitoare la şedinţele AGA
   - Convocatoare AGA
   - CV-uri
   - Declarații de avere și Declarații de interese
   - Îndemnizații
   - Publicare in format deschis a informatiilor cuprinse in Anexa nr 5 din HG 1269 din 2021

Selectaţi anul pentru care doriţi informaţiile :

2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023


©2011-2022 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia