Informaţii publice

Prin intermediul acestui site, "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia pune la dispoziţia publicului informaţiile pe care aceasta le transmite, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, atât la Autoritatea de Supraveghere Financiara, cât şi la Bursa de Valori Bucureşti - secţiunea AeRO.

Aceste informaţii sunt :
   - Rapoarte anuale
   - Rapoarte semestriale
   - Rapoarte trimestriale
   - Rapoarte curente
   - Hotărâri ale Adunărilor Generale a Acţionarilor la "Şantierul Naval 2 Mai" SA Mangalia
   - Documente şi informaţii referitoare la şedinţele AGA
   - Convocatoare AGA
   - CV-uri
   - Declarații de avere și Declarații de interese
   - Îndemnizații
   - Publicare in format deschis a informatiilor cuprinse in Anexa nr 5 din HG 1269 din 2021

Selectaţi anul pentru care doriţi informaţiile :

2010    2011   2012    2013   2014    2015   2016    2017   2018    2019   2020    2021   2022    2023   


©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia