Informaţii publice 2016

>
Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Relaţii cu
investitorii
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
BVC 2016 Sit.financiare
30.06.2016
Declarație principii guvernanta
corporativă
Trim. 1 2016 AGOA 29.03.2016 BVC 2016 AGOA
28-29.03.2016
Comunicat presă
23.05.2016
Situații financiare 2016 Sit.financiare
30.06.2016
continuare
Regulament funcționare CA
SN 2 Mai SA
Raport AGOA 10.11.2016

AGEA
09.04.2016

Împuternicire PF AGOA 28-29.03.2016

AGOA + AGEA 08-09.04.2016 Comunicat presă trim. III 2016
Raport CA pt. exercițiul financiar 2016Raport CA
30.06.2016
Persoana de contact ULEU LEONOVICI OTILIA
tel: 0241 753347
  AGOA 09.04.2016 Împuternicire PJ AGOA 28-29.03.2016 Completare AGEA
08-09.04.2016
Declarație aderare SNA 2016
Declarația propria răspunde CA pt. situații financiare 2016 Declaratie
proprie răspundere CA
Raport curent
SN 2 Mai SA
  AGOA 10.11.2016 Împuternicire PF AGEA 08-09.04.2016 Convocator AGEA
08-09.2016
 
Raport auditor pentru exercițiul financiar 2016 Anunț ziar     Decizia CA din 08.12.2016 Împuternicire PJ AGEA 08-09.04.2016    
  Raport semestrul I 2016       Împuternicire PF AGOA 08-09.04.2016    
  Execuție BVC
30.06.2016
      Împuternicire PJ AGOA 08-09.04.2016    
  Execuție BVC trimestrul III       Prop. Repartizare profit    
  Raport trimestrul III 2016       Prop. Fixare dividend    
          Împuternicire PJ AGOA 10-11.11.2016    
          Împuternicire PF AGOA 10-11.11.2016    

©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia