Informaţii publice 2017

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Relaţii cu
investitorii
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Execuția BVC 2016 Raport curent trimestrul I 2017 Persoana de contact ULEU LEONOVICI OTILIA
tel: 0241 753347
Raport curent convocare AGOA-AGEA Hotărâre AGOA 20.04.2017 Propunere repartizare profit pentru exercitiul financiar 2016 AGOA-AGEA 20-21.04.2017 Plan integritate 2016-2020
Raport CA pt. exercițiul financiar 2016 Raport CA semestrul I 2017   Raport curent 16.03.2017 Hotărâre AGEA 20.04.2017 Împuternicire specială PF AGOA 20-21.04.2017   Comunicat presă dividende 2016
Realizare criterii performanță DG pt. 2016 Situații financiare 30.06.2017   Raport curent AGOA-AGEA 20.04.2017   Împuternicire specială PJ AGOA 20-21.04.2017   Plan selecție a membrilor CA
BVC 2017 Declarația CA pt. situații financiare 30.06.2017     Decizia CA 10.03.2017 Împuternicire specială PF AGEA 20-21.04.2017   Organigramă stat funcții
Situații financiare 2016         Împuternicire specială PJ AGEA 20-21.04.2017    
Declarația propria răspunde CA pt. situații financiare 2016     Raport curent AGOA 18-19.05.2017   Împuternicire specială PF AGOA 18-19.05.2017 AGOA
18-19.05.2017
 
Raport auditor pentru exercițiul financiar 2016     Raport curent AGOA 19.05.2017 Hotărâre AGOA 19.05.2017 Împuternicire specială PJ AGOA 18-19.05.2017    
      Raport curent AGOA 21-22.09.2017 Hotărâre AGOA 22.09.2017 Împuternicire specială PF AGOA 21-22.09.2017 AGOA
21-22.09.2017
 
      Raport curent 22.09.2017   Împuternicire specială PJ AGOA 21-22.09.2017    
      Raport curent AGEA 18-19.10.2017 Decizia CA 07.09.2017 Împuternicire specială PF AGEA 18-19.10.2017 AGEA
18-19.10.2017
 
      Raport curent AGEA 18.10.2017 lipsă cvorum   Împuternicire specială PJ AGEA 18-19.10.2017    
      Raport curent hotărâre AGEA 19.10.2017 Hotărâre AGEA 19.10.2017      
        Act Constitutiv Hotărâre AGEA 19.10.2017      
      Raport curent AGOA 23-24.11.2017 Hotărâre AGOA 24.11.2017 Împuternicire specială PF AGOA 23-24.11.2017 AGOA
23-24.11.2017
A
  Raport curent trimestrul III 2017       Împuternicire specială PJ AGOA 23-24.11.2017   Anunț
      Raport curent AGEA 19-20.12.2017   Împuternicire specială PF AGEA 19-20.12.2017 AGEA
19-20.12.2017
 
      Raport curent AGEA 19.12.2017 Hotărâre AGEA 19.12.2017 Împuternicire specială PJ AGEA 19-20.12.2017   Formular anexă cod etic
        Decizia CA 05.12.2017     Codul etic și de conduită
profesională

©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia