Informaţii publice 2020

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Situații financiare 2019 Raport trimestrul I 2020 Raport curent 03.02.2020 AGOA 31.01.2020 Buletin vot secret AGOA 04-05.06.2020 AGOA-AGEA 01.09.2020-02.09.2020  
Balanța contabilă 31.12.2019 Declarație CA Raport curent AGOA 04-05.06.2020 CA 13.03.2020 Împuternicire specială PF AGOA 04-05.06.2020 AGOA 03-04.02.2021 Comunicat dividende 2019
Declarație situații financiare 2019 Raportare contabilă semestru I 2020 Raport curent AGOA 04-05.06.2020 completare convocator AGOA 29.04.2020 Împuternicire specială PJ AGOA 04-05.06.2020   Comunicat Reabilitare zonă cămine Damen
Note explicative Raport CA semestrul I 2020 Raport curent AGOA 05.06.2020 AGOA 05.06.2020 Adresă AGEA 01.09.2020-02.09.2020   Carta Auditului
Intern
SN 2 Mai SA
Raportul auditorului Raport trimestrul III 2020 Raport curent AGOA 30.07.2020 AGOA-AGEA 30.06.2020     Codul etic și de conduită profesională
Repatizare profit   Raport curent AGEA 30.07.2020 Decizia CA 26.02.2020      
Raport CA   Raport curent AGOA 02.09.2020 Decizii CA 13.03.2020      
BVC 2020   Raport curent AGEA 02.09.2020 Decizia CA 30.04.2020      
Execuție BVC 2019     Decizia CA 22.06.2020      
Raport BVB 2019     Decizii CA 09.07.2020      
      Decizia CA 24.07.2020      
      Decizii CA 15.09.2020      
      AGOA 03.12.2020     
             

©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia