Informaţii publice 2022

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Propunere repartizare profit 2021 și fixare divident

Raport trim. I 2022

Hotărâre AGOA 02.02.2022 Decizia CA 13.01.2022 Buletine vot AGOA 28-29.02.2022 Convocator AGOA 28-29.04.2022 Plan selecție administratori
BVC 2022 Execuție BVC trim. I 2022 Raport curent 09.08.2022   Materiale și buletine vot AGOA 29-30.09.2022 Convocator AGOA 29-30.09.2022 Declarație asumare agendă integritate organizationala potrivit SNA 2021-2025
Balanța contabilă 2021

Raport semestrul I STNM 2022

        Plan integritate SN 2 Mai SA - SNA 2021-2025
Situații financiare 2021

Raport trim.III BVB 2022

        Decizie coordonator implementare plan SNA 2021-2025
Note explicative 2021           Anunț angajare
Raport audit situatții financiare 2021           Codul etic și de conduită profesională
Raport CA 2021            
Declarație situatții financiare 2021            
Raport anual 2021 -unic            
Execuție BVC 2021            
             

©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia