Informaţii publice 2023

Raport
anual
Rapoarte trimestriale
semestriale
Rapoarte
curente
Hotărâri AGA și Decizii CA Documente AGA Convocatoare AGA Anunţuri
Situații financiare 2022 Raport trim. I 2023 Raport curent convocare AGOA 27.01.2023       Anunț achiziție servicii cadastrale
Propunere repartizare profit, fixarea dividentului pentru 2022 Raport semestrul I 2023 STNM Raport curent convocare AGOA 23.03.2023   Buletin vot AGOA 24-27.03.2023   Anunț vânzare mijloace fixe și obiecte inventar
Raport audit 31.12.2022 Raport trim. III 2023 Raport curent 27.03.2023   Împuternicire PF AGOA 24-27.03.2023   Codul de etică actualizat
Execuție BVC 2022       Împuternicire PJ AGOA 24-27.03.2023   Anunț angajare consilier juridic
Raport CA 2022       Propuneri membri CA AGOA 24-27.03.2023   Anunț atribuire contract
Declarații Situații Financiare 2022   Raport curent convocare AGOA 26.04.2023   Buletin vot AGOA 26-27.04.2023   Anunț angajare consilier juridic
BVC 2023   Raport curent hotărâre AGOA 26.04.2023   Împuternicire PF AGOA 26-27.04.2023   Anunț selectare auditor intern
Raport anual 2022       Împuternicire PJ AGOA 26-27.04.2023   Declarație incompatibilități
auditor intern
Balanța contabilă 31.12.2022   Raport curent convocare AGOA 24.05.2023   Buletin vot AGOA 24-25.05.2023    
    Raport curent AGOA 25.05.2023   Împuternicire PF AGOA 24-25.05.2023    
        Împuternicire PJ AGOA 24-25.05.2023    
    Raport curent convocare AGOA 25.07.2023   Propuneri membri CA AGOA 25-26.07.2023    
        Buletin vot AGOA 25-26.07.2023    
        Împuternicire PF AGOA 25-26.07.2023    
        Împuternicire PJ AGOA 25-26.07.2023    
    Raport curent convocare AGOA 25.09.2023   Buletin vot AGOA 25-26.09.2023    
    Raport curent hotărâre AGOA 25.09.2023   Împuternicire PF AGOA 25-26.09.2023    
        Împuternicire PJ AGOA 25-26.09.2023    
        Propuneri membri CA AGOA 25-26.09.2023    
    Raport curent convocare AGEA 30.10.2023   Buletin vot AGEA 30-31.10.2023    
        Împuternicire PF AGEA 30-30.10.2023    
        Împuternicire PJ AGEA 30-31.10.2023    
             

©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia