Publicare în format deschis a informatiilor cuprinse in Anexa nr 5 din HG 1269 din
2021

Bugetul pentru investiții 2019

Bugetul pentru investiții 2020

Bugetul pentru investiții 2021

Bugetul pentru investiții 2022

Contract mandat director general

Contract mandat membru CA

CV membri CA 2022

Declarație de avere și interese CV Director General Doru Jianu

Declarație de avere și interese CV Director General și membrii CA 2019

Declarație de avere și interese CV Director General și membrii CA 2020

Declarație de avere și interese CV Director General și membrii CA 2021

Declarație de avere și interese membrii CA 2022

Declarație de avere și interese membrii CA 2021-03.06.2021

Detalierea situațiilor de risc - Analiza risc

Director General Griguță - declarație 2019

Plan integritate SNA2021-2025 SN 2 Mai SA

Proceduă semnalare nereguli SN 2 Mai SA

Raport audit extern

Raport anual 2021 SN 2 Mai SA

Situația cheltuielilor cu personalul 2019-2021

Situația membrilor CA în ultimi 3 ani

Scrisoare de așteptări

 


©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia