Despre noi

Prezentarea societății - scurt istoric

În anul 1974 au inceput, pe malul sudic al lacului Mangalia, în vecinătatea localității „2 Mai”, lucrările de construcție a Capacității de construcții nave de mare tonaj, ca o etapă de dezvoltare a Șantierului Naval Mangalia  (U.M. 02029 Mangalia ) din subordinea Ministerului Apărării Naționale.

În anul 1980 a fost finalizată investiția, iar la data de 01.04.1980 șantierul s-a desprins de U.M. 02029 Mangalia, prin Decretul nr. 64/05.03.1980, devenind unitatea cu personalitate juridică Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, în subordinea Centralei Industriale Navale Galați și sub controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.
În luna noiembrie 1990 s-a reorganizat, în temeiul Legii 15/1990, prin H.G.R. nr. 1224/23.11.1990, ca Societatea Comercială Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, sub controlul Ministerului Resurselor și Industriilor.

La data de 22.01.1997 s-a înființat societatea mixtă Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., prin asocierea dintre S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia și firma coreeană Daewoo Heavy Industris Ltd. (actualmente Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering), societate mixtă la care S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia deține 49% din capitalul social.

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia este o societate cu capital majoritar de stat, aflată în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - Departamentul Pentru Privatizare  și Administrarea Participațiilor Statului.
Structura acţionariatului este următoarea :
-  Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri – 93,8878 %
-  Acţionari minoritari persoane fizice și juridice - 6,1122 %
Acțiunile S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia sunt tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare - Piata  AeRO - administrată de Bursa de Valori București.

Cifra de afaceri realizată de Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia în exercițiul financiar aferent anului 2015 a fost de 19.648.496 Ron.

În ultimii ani, S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia  a ocupat Locul I in Top Afaceri  Romania.

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia se afla situat în zona Mării Negre, în municipiul  Mangalia,  la o distanta de 2 km de Portul Mangalia și de șenalul navigabil care face legatura între Lacul Mangalia și Marea Neagră, la o distanță de 500 m față de drumul european E87,  la o distanță de 70 km față de Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța.

Domeniu de activitate

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia desfășoară următoarele activități de producție:

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia desfășoară și activități de aprovizionare cu materiale consumabile specifice  construcțiilor de nave și nu numai.

Activitațile menționate vizează ca principal client societatea mixtă Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. cât și alți agenți economici din zonă.

S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia are un colectiv dinamic preocupat de perspectiva de a dezvolta activitățile de producție existente, având capacitatea de a furniza și de a sprijini soluții durabile pentru noi activități de producție, fiind interesați de promovarea de noi colaborări.

Statutul SN 2 Mai S.A. Mangalia

Actul Constitutiv actualizat în AGEA din 02.09.2020

Actul Constitutiv actualizat în AGEA din 30.10.2023

 


©2011-2023 "Şantierul Naval 2 Mai" S.A. Mangalia